Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestionarea
Integrata a Deseurilor Municipale in Judetul Bistrita-Nasaud

Anunț privind ocuparea prin concurs de recrutare a funcțiilor de inspector în cadrul Compartimentului de Control al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud

( arhiva ZIP documente format editabil DOC, cerere înscriere concurs, model adeverință, declarație pe propria răspundere )


 Anunț in conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, aducem la cunoștință următoarele proiecte de Hotărâri ce urmează a fi supuse aprobării Adunării Generale a A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud


Anunț privind rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea prin concurs de proiecte de management al funcției de Director Executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud

 


Anunț privind rezultatul probei de interviu la concursul organizat pentru ocuparea funcției de Director Executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud


Anunț privind rezultatul soluționării contestației nr. 384 / 29.01.2021


Anunț privind rezultatul analizei și notării proiectului de management pentru ocuparea funcției de Director Executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud


Anunț privind modificarea calendarului de desfăşurare a concursului ce se va organiza la data de 04.02.2021 pentru ocuparea prin concurs de proiecte de management a funcției de Director executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud


Anunț nr.11 din 20.01.2021 în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, aducem la cunoștință publicului:


Anunț privind rezultatele selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul ce se va organiza la data de 04.02.2021 pentru
ocuparea prin concurs de proiecte de management a funcției de Director executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
pentru gestionarea integrată a deşeurilor municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud


 Anunț privind ocuparea prin concurs de proiecte de management a funcției de Director executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud

Documente editabile (Cerere de înscriere în concurs, declarație pe propria răspundere, model adeverință)


Strategia de dezvoltare a Serviciului public de Salubrizare in judetul Bistrita-Nasaud
Anexa nr. 2 la Regulamentul Serviciului de salubrizare
Anexa nr. 3 la Regulamentul Serviciului de salubrizare
Anexa nr. 4 la Regulamentul Serviciului de salubrizare
Regulamentul Serviciului public de salubrizare in judetul Bistrita-Nasaud
Tarife diferențiate, conform OUG 74/2018, aferente Contractului nr.1277/2018, transmise de Operatorul S.C. Supercom S.A. spre aprobare
Regulament de instituire si adeministrare a taxei speciale de administrare in judetul Bistrita-Nasaud