Transparența decizională

Nr.DataDescriereFișier
12 16.08.2023 Proces-verbal de afișare
a Proiectului de hotărâre prvind aprobarea Actului Adițional nr.2 la Contractul de Asociere încheiat între Județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, orașele și comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru realizarea proiectului ”Management integrat al deșeurilor în județul Bstrița-Năsăud”, la data de 10.04.2008
11 16.08.2023 Anunț
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, aducem la cunoștință următorul Proiect de hotărâre ce urmează a fi supus aprobării Adunării Generale a A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud:
Proiect de hotărâre prvind aprobarea Actului Adițional nr.2 la Contractul de Asociere încheiat între Județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, orașele și comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru realizarea proiectului ”Management integrat al deșeurilor în județul Bstrița-Năsăud”, la data de 10.04.2008
- 16.08.2023 Proiect de Hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul de Asociere încheiat între Județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, orașele și comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru realizarea proiectului „Management integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud”, la data de 10.04.2008
10 08.06.2023 Proces verbal de afișare
a Proiectului de Hotărâre privind aprobarea modificării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
- 07.03.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport, stocare temporară, transfer, sortare, tratare, neutralizare depozitare a deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere, managementul Stațiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare și Managementul și Operarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Tărpiu din județul Bistrița-Năsăud, forma consolidată
- 07.03.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 6 la Contractul de concesiune nr. 1277 din 06.12.2018 privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud
- 07.03.2023 Proiect de hotărâre privind împuternicirea și mandatarea inspectorilor din cadrul Corpului de control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și în legislația aplicabilă în vigoare
08 07.03.2023 ANUNȚ LEGEA nr. 52/2003
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, aducem la cunoștință următoarele proiecte de Hotărâri ce urmează a fi supuse aprobării Adunării Generale a A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud:
( detalii în documentul atașat)
- 12.01.2023 ANUNȚ LEGEA nr. 52/2003
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, aducem la cunoștință următoarele proiecte de Hotărâri ce urmează a fi supuse aprobării Adunării Generale a A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud:
( detalii în documentul atașat)
- 12.01.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
- 12.01.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Contractul de Asociere încheiat între Județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, orașele și comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru realizarea proiectului " Management integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud”, la data de 10.04.2008